Toelatingsprocedure

Praktijkschool

Een leerling is toelaatbaar tot Praktijkonderwijs als hij van de school van herkomst
het advies Praktijkonderwijs heeft gekregen.

U kunt als ouder, samen met uw kind, altijd een
oriƫnterend gesprek met de Hans Petrischool aanvragen.


Tussentijdse overstap naar ons Praktijkonderwijs

Door verhuizing
Leerlingen van een andere school voor Praktijkonderwijs die verhuizen naar onze regio kunnen zich aanmelden bij onze intaker.


Vanuit andere vorm van voortgezet onderwijs
Leerlingen die vanuit andere vormen van voortgezet onderwijs naar het Praktijkonderwijs doorstromen, zijn aangemeld bij het SWV Passend Onderwijs. De verwijzende VO-school vraagt een een toelaatbaarheidsverklaring voor Praktijkonderwijs

aan (TLV-PrO), voordat de leerling aangemeld kan worden bij een school voor Praktijkonderwijs.

De uitgebreide procedure voor toelating leest u in

onze schoolgids.