Praktische informatie

  • Lestijden
  • Aantal uren per vak
  • Stage-uren
  • Vakantierooster
  • Extra verlof aanvragen

Lestijden

Aantal uren per vak

Stage-uren


*Stage leerjaar 1 is een interne stage. Deze vindt plaats onder lestijd.

**Stage leerjaar 2 is een snuffelstage in het laatste deel van het jaar. Voor leerlingen van 14 jaar en ouder.

Voor meer informatie over het lesprogramma: zie de schoolgids.


Vakantierooster 2019-2020


Herfstvak
antie 21 oktober 2019 - 25 oktober 2019


Kerstvakantie 23 december 2019 - 3 januari 2020


Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 - 28 februari 2020


Tweede Paasdag 13 april 2020


Meivakantie 20 april 2020 - 1 mei 2020


Hemelvaart 21 mei 2020 - 22 mei 2020


Tweede Pinksterdag 1 juni 2020


Zomervakantie 22 juli 2020 - 28 augustus 2020


Roostervrije dagen

Gedurende het schooljaar worden er roostervrije dagen ingepland. Op deze dagen hebben onze leerlingen geen les. Deze worden vooraf aangekondigd.Extra verlof aanvragen

De volledige procedure rondom de verlofregeling vindt u in de schoolgids. Voor het aanvragen van extra verlofdagen vult u een formulier in. U kunt het verlofformulier downloaden, uitprinten, invullen en op school inleveren.