Praktische informatie

  • Lestijden
  • Aantal uren per vak
  • Stage-uren
  • Vakantierooster
  • Extra verlof aanvragen

Lestijden

Aantal uren per vak

Stage-uren


*Stage leerjaar 1 is een interne stage. Deze vindt plaats onder lestijd.

**Stage leerjaar 2 is een snuffelstage in het laatste deel van het jaar. Voor leerlingen van 14 jaar en ouder.

Voor meer informatie over het lesprogramma: zie de schoolgids.


Vakantierooster 2018-2019


Herfstvakanti
e 22 oktober - 26 oktober 2018


Kerstvakantie 24 december 2018 - 4 januari 2019


Voorjaarsvakantie 25 februari 2019 - 1 maart 2019


Meivakantie 19 april 2019 - 3 mei 2019


Hemelvaart 30 mei 2019 - 31 mei 2019


Tweede Pinksterdag 10 juni 2019


Zomervakantie 22 juli 2019 - 30 augustus 2019


Roostervrije dagen

Gedurende het schooljaar worden er roostervrije dagen ingepland. Op deze dagen hebben onze leerlingen geen les. Deze worden vooraf aangekondigd.Extra verlof aanvragen

De volledige procedure rondom de verlofregeling vindt u in de schoolgids. Voor het aanvragen van extra verlofdagen vult u een formulier in. U kunt het verlofformulier downloaden, uitprinten, invullen en op school inleveren.