Praktijkonderwijs

Wat is het en wat kun je ermee?

Het praktijkonderwijs van De Hans Petrischool biedt jou kansen. Wij begeleiden je naar een baan of vervolgopleiding. De vaardigheden en vakkennis die je daarvoor nodig hebt,

leer en ontwikkel je hier! In een veilige leeromgeving word je uitgenodigd om kansen te benutten binnen jouw mogelijkheden. De school wordt afgesloten met een getuigschrift, schoolcertificaten en/of landelijk erkende certificaten.


Heb jij het advies Praktijkonderwijs gekregen? Bekijk wat de mogelijkheden zijn bij ons…en laat je ouders gerust meekijken…

Leerjaar 1

Leerlingen in leerjaar 1 krijgen onder meer Nederlands, rekenen en wiskunde, maar ook praktijklessen zoals algemene techniek, handvaardigheid, tekenen, dierverzorging/groen en koken. De leerlingen lopen een interne stage.


In het eerste leerjaar wordt een ontwikkelperspectief voor de leerling gemaakt. Het ontwikkelperspectief beschrijft in welke richting de leerling zich verder kan ontwikkelen.

Leerjaar 2

In leerjaar 2 is er nog steeds ruimte voor theorie en praktijk. Alles zoveel mogelijk op het niveau van de leerling.


Ook in deze klas wordt het ontwikkelperspectief bijgehouden en waar nodig bijgesteld.


Leerlingen van 14 jaar en ouder gaan in dit jaar snuffelstage lopen. Er wordt hierbij ook gekeken of de leerling stagevaardig is.

Leerjaar 3

De praktische lessen staan in dit jaar in het teken van PV (Persoonlijke Vaardigheden).


Afhankelijk van het uitstroomperspectief richten de leerlingen zich op werk, beschermde werkplek of een ROC-opleiding.


In dit leerjaar is er een arbeidstrainende stage. Dit is een voorbereiding op het werk binnen een branche.


Aan het einde van het derde leerjaar kunnen leerlingen die 16 jaar of ouder zijn direct doorstromen naar een branchegroep. Dit gebeurt in overleg met leerkracht en ouders. Leerlingen jonger dan 16 jaar stromen door naar 'leerjaar 4'.


Leerlingen met het uitstroomprofiel 'Vervolgonderwijs' komen in de voorbereidende Entree-groep.

Leerjaar 4

De leerlingen maken in dit leerjaar kennis met de verschillende branches door middel van een keuzeprogramma.


Aan het einde van het vierde leerjaar kunnen de leerlingen in overleg met leerkracht en ouders kiezen naar welke vorm van brancheonderwijs zij willen doorstromen.

Entreegroep voorbereiding

Leerlingen met het uitstroomprofiel 'Vervolgonderwijs' komen in de voorbereidende Entree-groep.


In deze groep worden leerlingen voorbereid op een entreeopleiding binnen het MBO.

Branchegroepen

De branchegroepen zijn gericht op een (beschermde) werkplek. In groepjes van ongeveer acht personen volgen leerlingen een opleiding in een van de branches.


De leerlingen lopen in dit jaar 'plaatsingsstage'. Tijdens deze stage worden leerlingen begeleid naar een baan.

Stages en werkplekken

Stages en werkplekken zijn belangrijke onderdelen van het praktijkonderwijs. Wij bieden de volgende soorten stages:


 • Interne stage
 • Snuffelstage
 • Arbeidstrainende stage
 • Plaatsingsstage

Samenwerking met bedrijven

Wij werken heel goed samen met bedrijven om stages en vaste werkplekken voor onze leerlingen te vinden. Behalve praktische vaardigheden wordt er onder andere gewerkt aan:

 • Vakkennis
 • Werkhouding en werktempo
 • Nauwkeurig werken
 • Samenwerken
 • Zelfstandigheid
 • Op tijd komen
 • Initiatief nemen
 • Inzicht verwerven
 • Motivatie

Al deze vaardigheden oefenen we tijdens de instructie op school, bij de interne stage en vooral bij de externe stages. Vakkennis wordt bijgebracht tijdens de theorielessen

Meer over de stages kun je lezen in
onze schoolgids.

'DOEN IN'

Unieke manier van werken

Wij werken met 'DOEN IN'. Dit is een unieke manier van werken die terug te vinden is in zowel de theorielessen als de praktijklessen en de stage.

De juiste lesstof bij iedere leerlijn

Voor alle vakken zijn leerlijnen gemaakt.

Een leerlijn is een verzameling vaardigheden die bij bijvoorbeeld rekenen, Nederlands en Engels horen. Via 'DOEN IN' krijgt iedere leerling de juiste lesstof bij iedere leerlijn.

Basis, oriëntatie en specialisatie

De vaardigheden zijn ingedeeld in drie niveaus: basis, oriëntatie en specialisatie. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling de basis van ieder vak beheerst als ze bij ons de school verlaten.

Meer over DOEN IN
kun je lezen in onze schoolgids.

Veilige leeromgeving

Onze school is overzichtelijk met regels en afspraken die voor duidelijkheid zorgen. Je krijgt les in kleine klassen met een eigen mentor. De mentor is ook het aanspreekpunt voor je ouders.

Op deze manier is er aandacht voor jou!


Een omgeving die veilig aanvoelt helpt je om tot ontwikkeling te komen binnen je mogelijkheden...daar leer je van!

Op de Hans Petrischool kun je op die veiligheid rekenen.

Sociale vaardigheden

Alle leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 krijgen wekelijks sociale vaardigheidstraining.
Wij werken met de methode BAAZ.

De 5G’s worden hierbij aangeleerd:

Gebeurtenis

Gedachten

Gevoel

Gedrag

Gevolgen

De reactie van een docent of stagebeleider wordt hiermee voorspelbaar voor jou.

Extra ondersteuning

Wij werken samen met diverse organisaties om extra ondersteuning zo compleet mogelijk aan te bieden

 • Begeleiding en coaching
 • Psychologisch onderzoek en observatie
 • Groepstrainingen, zoals:

-Het programma Playing for Succes

-Het programma Alleen jij bepaalt

Wij bieden ondersteuning in verschillende vormen

 • De Ouder Kind-coach van het sociaal wijkteam Dordrecht
 • Jongerenwerk R-Went
 • Indus actieve jeugdhulpverlening
 • Jeugdgezondheidszorg (schoolarts)
 • Bureau Leerplicht
 • Samenwerkingsverband Dordrecht
“Indien extra ondersteuning nodig is, willen we dat jij en je ouders hier helemaal achter staan.
Alleen dan kan de extra ondersteuning leiden tot een succes.”