Branchegroepen

Leren door doen

In het vierde leerjaar krijgen leerlingen in groepjes van ongeveer 8 leerlingen een opleiding in een

beroeps-/branchegerichte activiteit.

Zowel theoretisch als praktisch leren zij de kneepjes van het vak: leren door doen.

Detailhandel

Bouwtechniek

Zorg en Welzijn

Magazijn

Groen

Catering

Auto make-up